Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0070(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0424/2008

Debatter :

PV 17/12/2008 - 17
CRE 17/12/2008 - 17

Omröstningar :

PV 18/12/2008 - 6.13
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0628

Protokoll
Onsdagen den 17 december 2008 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 19.55 och återupptogs kl. 21.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

17. Europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning ***I - Europeiskt system för meritöverföring inom yrkesutbildningen ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets rekommendation om inrättandet av en europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning [KOM(2008)0179 - C6-0163/2008 - 2008/0069(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Jan Andersson (A6-0438/2008)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets rekommendation om inrättandet av ett europeiskt system för meritöverföring inom yrkesutbildningen [KOM(2008)0180 - C6-0162/2008 - 2008/0070(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Thomas Mann (A6-0424/2008)

Jan Andersson redogjorde för sitt betänkande.

Thomas Mann redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Ján Figeľ (ledamot av kommissionen).

Talare: Marie Panayotopoulos-Cassiotou för PPE-DE-gruppen, Corina Creţu för PSE-gruppen, Hannu Takkula för ALDE-gruppen, Sepp Kusstatscher för Verts/ALE-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Joel Hasse Ferreira, Marian Harkin och Marusya Ivanova Lyubcheva.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Tomáš Zatloukal, Zbigniew Zaleski, Dragoş Florin David, Nicodim Bulzesc, Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski och Paul Rübig.

Talare: Ján Figeľ, Jan Andersson och Thomas Mann.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.12 i protokollet av den 18.12.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy