Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2157(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0437/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0437/2008

Συζήτηση :

PV 17/12/2008 - 18
CRE 17/12/2008 - 18

Ψηφοφορία :

PV 18/12/2008 - 6.18
CRE 18/12/2008 - 6.18
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0633

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

18. Αξιολόγηση και μελλοντική ανάπτυξη του οργανισμού FRONTEX και του ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων EUROSUR (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση και τη μελλοντική ανάπτυξη του οργανισμού FRONTEX και του ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων EUROSUR [2008/2157(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Javier Moreno Sánchez (A6-0437/2008)

Ο Javier Moreno Sánchez παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει o Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν oι Tobias Pflüger (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Simon Busuttil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Inger Segelström, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Adina-Ioana Vălean, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Giusto Catania, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Philip Claeys, μη εγγεγραμμένος, Carlos Coelho, Marian-Jean Marinescu και Dushana Zdravkova.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Rareş-Lucian Niculescu, Czesław Adam Siekierski και Carl Schlyter.

Παρεμβαίνουν οι Jacques Barrot και Javier Moreno Sánchez.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.12.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου