Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2133(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0447/2008

Συζήτηση :

PV 17/12/2008 - 19
CRE 17/12/2008 - 19

Ψηφοφορία :

PV 18/12/2008 - 6.19
CRE 18/12/2008 - 6.19
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0634

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

19. Αντίκτυπος των απομιμήσεων στο διεθνές εμπόριο - Οι απομιμήσεις μέσα από το πρίσμα της προστασίας των καταναλωτών (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο των απομιμήσεων στο διεθνές εμπόριο [2008/2133(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Gianluca Susta (A6-0447/2008)

Προφορική ερώτηση (O-0097/2008) που κατέθεσε η Arlene McCarthy, εξ ονόματος της Επιτροπής IMCO, προς την Επιτροπή: Οι απομιμήσεις μέσα από το πρίσμα της προστασίας των καταναλωτών (B6-0486/2008)

Ο Gianluca Susta παρουσιάζει την έκθεσή του.

Η Eija-Riitta Korhola αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνει ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Eva Lichtenberger (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Corien Wortmann-Kool, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Pedro Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Christofer Fjellner, Christel Schaldemose, Γεώργιος Παπαστάμκος, Francisco Assis, Jacques Toubon και Małgorzata Handzlik.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Εμμανουήλ Αγγελάκας και Czesław Adam Siekierski.

Παρεμβαίνει ο Jacques Barrot.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.12.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου