Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0084(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0462/2008

Forhandlinger :

PV 18/12/2008 - 2
CRE 18/12/2008 - 2

Afstemninger :

PV 18/12/2008 - 6.16
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0631

Protokol
Torsdag den 18. december 2008 - Strasbourg

2. Oplysningskrav til mellemstore selskaber om udarbejdelse af konsoliderede regnskaber ***I - Mellemstore selskabers regnskabsmæssige forpligtelser (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF for så vidt angår visse oplysningskrav til mellemstore selskaber og kravet om udarbejdelse af konsoliderede regnskaber [KOM(2008)0195 - C6-0173/2008 - 2008/0084(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Ieke van den Burg (A6-0462/2008)

Redegørelse fra Kommissionen: Mellemstore selskabers regnskabsmæssige forpligtelser

Ieke van den Burg forelagde sin betænkning.

Jacques Barrot (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Kristian Vigenin (ordfører for udtalelse fra ECON), Jean-Paul Gauzès for PPE-DE-Gruppen, Sharon Bowles for ALDE-Gruppen, Patrick Louis for IND/DEM-Gruppen, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg og Jacques Toubon.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Ewa Tomaszewska.

Talere: Rachida Dati (formand for Rådet), Jacques Barrot og Ieke van den Burg.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

Giuseppe Gargani for JURI om regnskabskrav til små og mellemstore selskaber, navnlig mikroenheder (B6-0626/2008)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.16 i protokollen af 18.12.2008 og punkt 6.20 i protokollen af 18.12.2008.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik