Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0084(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0462/2008

Keskustelut :

PV 18/12/2008 - 2
CRE 18/12/2008 - 2

Äänestykset :

PV 18/12/2008 - 6.16
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0631

Pöytäkirja
Torstai 18. joulukuuta 2008 - Strasbourg

2. Keskisuuria yrityksiä koskevat tietyt julkistamisvaatimukset sekä konsolidoitujen tilinpäätösten laatimista koskeva velvoite ***I - Keskisuurten yritysten kirjanpitovelvollisuus (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta keskisuuria yrityksiä koskevien tiettyjen julkistamisvaatimusten sekä konsolidoitujen tilinpäätösten laatimista koskevan velvoitteen osalta [KOM(2008)0195 - C6-0173/2008 - 2008/0084(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Ieke van den Burg (A6-0462/2008)

Komission julkilausuma: Keskisuurten yritysten kirjanpitovelvollisuus

Ieke van den Burg esitteli laatimansa mietinnön.

Jacques Barrot (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman

Puheenvuorot: Kristian Vigenin (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jean-Paul Gauzès PPE-DE-ryhmän puolesta, Sharon Bowles ALDE-ryhmän puolesta, Patrick Louis IND/DEM-ryhmän puolesta, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Jacques Toubon.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ewa Tomaszewska.

Puheenvuorot: Rachida Dati (neuvoston puheenjohtaja), Jacques Barrot ja Ieke van den Burg.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

Giuseppe Gargani, JURI-valiokunnan puolesta, pienten ja keskisuurten yritysten, erityisesti mikroyritysten, kirjanpitovaatimuksista (B6-0626/2008)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.12.2008, kohta 6.16 ja istunnon pöytäkirja 18.12.2008, kohta 6.20.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö