Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2124(INL)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A6-0451/2008

Debaty :

PV 18/12/2008 - 3
CRE 18/12/2008 - 3

Głosowanie :

PV 18/12/2008 - 6.21
CRE 18/12/2008 - 6.21
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0636

Protokół
Czwartek, 18 grudnia 2008 r. - Strasburg

3. Europejski dokument urzędowy - E-sprawiedliwość - Ochrona prawna dorosłych: konsekwencje transgraniczne (debata)
CRE

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji dotyczące europejskiego dokumentu urzędowego [2008/2124(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Manuel Medina Ortega (A6-0451/2008)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie e-sprawiedliwości [2008/2125(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Diana Wallis (A6-0467/2008)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie ochrony prawnej dorosłych: konsekwencje transgraniczne [2008/2123(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Antonio López-Istúriz White (A6-0460/2008)

Manuel Medina Ortega przedstawił sprawozdanie.

Diana Wallis przedstawiła sprawozdanie.

Antonio López-Istúriz White przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Rachida Dati (urzędująca przewodnicząca Rady) i Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji).

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Panayiotis Demetriou (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE), Luca Romagnoli (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE), Jean-Paul Gauzès w imieniu grupy PPE-DE, Manuel Medina Ortega w imieniu grupy PSE, Diana Wallis w imieniu grupy ALDE, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UEN, Rareş-Lucian Niculescu, Neena Gill, Cristian Silviu Buşoi, Bogusław Rogalski, Dushana Zdravkova, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Toomas Savi i Costas Botopoulos.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicolae Vlad Popa, Armando França, Marcin Libicki, Luca Romagnoli, Reinhard Rack i Czesław Adam Siekierski.

Głos zabrali: Rachida Dati, Jacques Barrot, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis, Jacques Toubon (zgodnie z procedurą pytań z sali) oraz Antonio López-Istúriz White.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.21 protokołu z dnia 18.12.2008, pkt 6.22 protokołu z dnia 18.12.2008 i pkt 6.23 protokołu z dnia 18.12.2008.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11.00 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz.11.35.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności