Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2124(INL)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0451/2008

Debatter :

PV 18/12/2008 - 3
CRE 18/12/2008 - 3

Omröstningar :

PV 18/12/2008 - 6.21
CRE 18/12/2008 - 6.21
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0636

Protokoll
Torsdagen den 18 december 2008 - Strasbourg

3. Europeisk bestyrkt handling - E-juridik - Rättsskydd för vuxna: gränsöverskridande konsekvenser (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om europeiska officiella handlingar [2008/2124(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Manuel Medina Ortega (A6-0451/2008)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen avseende E-juridik [2008/2125(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Diana Wallis (A6-0467/2008)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om rättsskydd för vuxna: gränsöverskridande konsekvenser [2008/2123(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Antonio López-Istúriz White (A6-0460/2008)

Manuel Medina Ortega redogjorde för sitt betänkande.

Diana Wallis redogjorde för sitt betänkande.

Antonio López-Istúriz White redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Rachida Dati (rådets tjänstgörande ordförande) och Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande).

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Panayiotis Demetriou (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Luca Romagnoli (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Jean-Paul Gauzès för PPE-DE-gruppen, Manuel Medina Ortega för PSE-gruppen, Diana Wallis för ALDE-gruppen, Ryszard Czarnecki för UEN-gruppen, Rareş-Lucian Niculescu, Neena Gill, Cristian Silviu Buşoi, Bogusław Rogalski, Dushana Zdravkova, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Toomas Savi och Costas Botopoulos.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Nicolae Vlad Popa, Armando França, Marcin Libicki, Luca Romagnoli, Reinhard Rack och Czesław Adam Siekierski.

Talare: Rachida Dati, Jacques Barrot, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis, Jacques Toubon (i enlighet med förfarandet "catch the eye"), och Antonio López-Istúriz White.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.21 i protokollet av den 18.12.2008, punkt 6.22 i protokollet av den 18.12.2008 och punkt 6.23 i protokollet av den 18.12.2008.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.00, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 11.35.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy