Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 18 december 2008 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

4. Välkomsthälsning
CRE

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation från Vietnams nationalförsamling, som hade tagit plats på åhörarläktaren. Delegation leddes av Nguyen Van Son, ordförande för nationalförsamlingens utrikesutskott.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy