Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2320(ACI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0509/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0509/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/12/2008 - 6.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0617

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

6.1. Τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαίου 2006 σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή οικονομική διαχείριση *** (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαίου 2006 για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή οικονομική διαχείριση [2008/2320(ACI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jo Leinen (A6-0509/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0617)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου