Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2317(ACI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0474/2008

Predkladané texty :

A6-0474/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/12/2008 - 6.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0619

Zápisnica
Štvrtok, 18. decembra 2008 - Štrasburg

6.3. Mobilizácia Fondu solidarity EÚ (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ v súlade s bodom 26 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení [COM(2008)0732 – C6-0393/2008 – 2008/2317(ACI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Reimer Böge (A6-0474/2008)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2008)0619)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia