Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/2321(ACI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0493/2008

Ingediende teksten :

A6-0493/2008

Debatten :

Stemmingen :

PV 18/12/2008 - 6.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0620

Notulen
Donderdag 18 december 2008 - Straatsburg

6.4. Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument, overeenkomstig punt 27 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer [COM(2008)0833 - C6-0466/2008 - 2008/2321(ACI)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Reimer Böge (A6-0493/2008)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0620)

Juridische mededeling - Privacybeleid