Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2321(ACI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0493/2008

Ingivna texter :

A6-0493/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/12/2008 - 6.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0620

Protokoll
Torsdagen den 18 december 2008 - Strasbourg

6.4. Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen: insats för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen i enlighet med punkt 27 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [KOM(2008)0833 - C6-0466/2008 - 2008/2321(ACI)] - Budgetutskottet. Föredragande: Reimer Böge (A6-0493/2008)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0620)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy