Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2026(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0486/2008

Indgivne tekster :

A6-0486/2008

Forhandlinger :

PV 17/12/2008 - 3
CRE 17/12/2008 - 3

Afstemninger :

PV 18/12/2008 - 6.6
PV 18/12/2008 - 6.7
CRE 18/12/2008 - 6.6
CRE 18/12/2008 - 6.7
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0622

Protokol
Torsdag den 18. december 2008 - Strasbourg

6.6. Forslag til det almindelige budget 2009, modificeret af Rådet (alle sektioner) (afstemning)
CRE

Forslag til ændring til forslag til det almindelige budget. modificeret af Rådet .

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

De vedtagne forslag til ændring figurerer i bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

Éric Woerth (formand for Rådet) afgav følgende erklæring:

«Parlamentets afstemning om andenbehandlingen af budgetforslaget er sidste led i en procedure, der har været kendetegnet ved et meget kvalificeret samarbejde mellem budgetmyndighedens to parter og med Kommissionen. Jeg vil gerne varmt takke alle aktørerne herfor, især formanden for Budgetudvalget Reimer Böge, ordførerne Jutta Haug og Janusz Lewandowski samt kommissær Dalia Grybauskaité.

På vores samrådsmøde den 21. november 2008 fik vi i fællesskab opstillet et afbalanceret budget for 2009, som sikrer en velafpasset finansiering af Den Europæiske Unions politikker under hensyntagen til de europæiske skatteyderes interesser. I fællesskab fik vi fastlagt finansieringsmetoderne for fødevarefaciliteten, hvorved vi opfyldte vores pligt til solidaritet over for udviklingslandene, og i fællesskab fik vi fastlagt de konkrete foranstaltninger, der skal gøre det muligt for os at komme ud af den fastlåste situation, vi befinder os i, for så vidt angår samhørighedspolitikken, og endelig lancere programmerne for perioden 2007-2013.

Betydningen af dette initiativ blev understreget af stats- og regeringscheferne på Det Europæiske Råd, og dette er et væsentligt aspekt af det europæiske svar på den økonomiske krise, som vi straks må arbejde videre med. Afstemningen her i Parlamentet sikrer fuld gennemførelse af resultaterne af samrådet, og jeg kan derfor i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i traktaten, bekræfte, at Rådet godkender den maksimale forhøjelsessats, der følger af andenbehandlingen her i Parlamentet.»

Formanden tog følgende erklæring til efterretning:

«Jeg kan konstatere, at budgetprocduren er tilendebragt i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaten og den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006. Jeg kan desuden konstatere, at Rådet og Parlamentet ifølge punkt 13 i den interinstitutionelle aftale accepterer den maksimale forhøjelsessats for ikke-obligatoriske udgifter, der fremgår af Parlamentets andenbehandling. Budgetproceduren kan således betragtes som afsluttet, og budgettet kan erklæres for endeligt vedtaget.»

Formanden opfordrede Éric Woerth, Dalia Grybauskaitė (medlem af Kommissionen), Reimer Böge (formand for BUDG) samt ordførerne Jutta Haug og Janusz Lewandowski til at slutte sig til ham.

Formanden, Éric Woerth og Dalia Grybauskaitė underskrev ændringen af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig ømonomisk forvaltning (betænkning Jo Leinen A6-0509/2008 og Reimer Böge A6-0504/2008).

Formanden og Éric Woerth underskrev afgørelsen om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (betænkning Reimer Böge A6-0474/2008) samt afgørelsen om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet (betænkning Reimer Böge A6-0493/2008).

Formanden underskrev budgettet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik