Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2026(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0486/2008

Esitatud tekstid :

A6-0486/2008

Arutelud :

PV 17/12/2008 - 3
CRE 17/12/2008 - 3

Hääletused :

PV 18/12/2008 - 6.6
PV 18/12/2008 - 6.7
CRE 18/12/2008 - 6.6
CRE 18/12/2008 - 6.7
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0622

Protokoll
Neljapäev, 18. detsember 2008 - Strasbourg

6.6. 2009. eelarveaasta üldeelarve nõukogu muudatustega projekt (kõik jaod) (hääletus)
CRE

Muudatusettepanekute projektid üldeelarve nõukogu muudatustega projekti kohta .

(Kvalifitseeritud häälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

Vastuvõetud muudatusettepanekud tuuakse ära „Vastuvõetud tekstidelisas.

Éric Woerth (nõukogu eesistuja) esines järgmise avaldusega:

„Eelarve teise lugemise hääletamine on viimane etapp menetluses, mida iseloomustab kahe eelarvepädeva institutsiooni omavaheline ja komisjoniga toimunud kvaliteetne koostöö. Soovin siiralt tänada kõiki osalejaid, eriti eelarvekomisjoni esimeest Reimer Böget, raportööre Jutta Haugi ja Janusz Lewandowskit ning volinik Dalia Grybauskaitét.

21. novembri lepituskoosolekul määratleti 2009. aasta tasakaalustatud eelarve, millega tagatakse Euroopa Liidu poliitika asjakohane rahastamine, säilitades samas Euroopa maksumaksjate huvid. Oleme üheskoos määratlenud toiduainete rahastamisvahendi, vastates seeläbi oma solidaarsuskohustusele arenguriikide suhtes, ning oleme üheskoos määratlenud konkreetsed meetmed, mis võimaldavad ületada ühtekuuluvuspoliitika ummikseisu ja algatada lõpuks ometi programmid ajavahemikuks 2007-2013.

Riigipead ja valitsusjuhid rõhutasid nimetatud algatuse tähtsust Euroopa Ülemkogu kohtumisel ning see on oluline element Euroopa reaktsioonis majanduskriisile, element mille osas peame jätkama kiiret tegevust. Teie hääletus tagab lepitusmenetluse tulemuste täieliku konkretiseerimise ja vastavalt asutamislepingus kehtestatud menetlusele võin seega kinnitada, et nõukogu nõustub teie teisest lugemisest tuleneva maksimaalse suurendamise määraga.”

Parlamendi president võttis selle teadmiseks ja esitas järgmise avalduse:

Võin tõdeda, et eelarvemenetlus on toimunud kooskõlas asutamislepingu ja 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe sätetega. Lisaks märgin, et vastavalt nimetatud institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 13 on nõukogu ja parlament teisel lugemisel parlamendis kokku leppinud mittekohustuslike kulude maksimaalse suurendamise määras. Sellega võib eelarvemenetluse lugeda lõpetatuks ja eelarve lõplikult vastuvõetuks.”

Parlamendi president palus, et Éric Woerth, Dalia Grybauskaitė (komisjoni liige), Reimer Böge (BUDG komisjoni esimees) ja raportöörid Jutta Haug ja Janusz Lewandowski temaga ühineksid.

Parlamendi president, Éric Woerth ja Dalia Grybauskaitė allkirjastasid 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) muudatuse (Leineni raport A6-0509/2008 ja Böge raport A6-0504/2008).

Parlamendi president ja Éric Woerth allkirjastasid otsuse Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta (Böge raport A6-0474/2008), ja otsuse paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtu kohta (Böge raport A6-0493/2008).

Parlamendi president allkirjastas eelarve.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika