Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2026(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0486/2008

Ingivna texter :

A6-0486/2008

Debatter :

PV 17/12/2008 - 3
CRE 17/12/2008 - 3

Omröstningar :

PV 18/12/2008 - 6.6
PV 18/12/2008 - 6.7
CRE 18/12/2008 - 6.6
CRE 18/12/2008 - 6.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0622

Protokoll
Torsdagen den 18 december 2008 - Strasbourg

6.6. Förslag till allmän budget 2009, ändrat av rådet (alla avsnitt) (omröstning)
CRE

Utkast till ändringsförslag till den allmänna budgeten, ändrad av rådet.

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

De antagna ändringsförslagen har finns i bilagan till «Antagna texter»

Éric Woerth (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde följande uttalande:

«Er omröstning om den andra behandlingen av förslaget till budget utgör den sista etappen på ett förfarande som kännetecknas av en mycket hög kvalitet på det samarbete som bedrivs mellan budgetmyndighetens två grenar och kommissionen. Jag vill så hjärtligt tacka alla dem som deltagit i arbetet, särskilt ordföranden för budgetutskottet, Reimer Böge, föredragandena Jutta Haug och Janusz Lewandowski samt kommissionsledamot Dalia Grybauskaitė.

Vid vårt samrådsmöte den 21 november fastställde vi en balanserad budget för 2009 som garanterar en mycket väl avvägd finansiering av EU:s politikområden samtidigt som vi inte glömmer de europeiska skattebetalarnas intressen. Vi frigjorde medlen för att finansiera livsmedelsmekanismen och uppfyllde på så sätt vår plikt att visa solidaritet med utvecklingsländerna. Vi utarbetade de konkreta åtgärderna som gjorde det möjligt att bryta blockeringen av sammanhållningspolitiken och äntligen lansera programmen för perioden 2007–2013.

Vikten av detta initiativ underströks av stats- och regeringscheferna under Europeiska rådets möte, och det är av de största paketen i Europas svar på den ekonomiska krisen som vi även i fortsättningen måste arbeta aktivt med. Er omröstning garanterar att resultaten från samrådet kan förverkligast till fullo. I enlighet med det förfarande som fastställts av fördraget kan jag sålunda bekräfta att rådet accepterar den högsta ökningsgrad som är resultatet av er andra behandling.»

Talmannen noterade detta och gjorde följande uttalande:

”Jag konstaterar att budgetförfarandet har slutförts i enlighet med bestämmelserna i fördraget och det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006. Vidare konstaterar jag att enligt punkt 13 i det interinstitutionella avtalet enas rådet och parlamentet om att acceptera de ökningssatser för icke-obligatoriska utgifter som följer av parlamentets andra behandling. Det innebär att budgetförfarandet kan förklaras för avslutat och budgeten slutgiltigt har antagits”.

Talmannen bad Éric Woerth, Dalia Grybauskaitė (ledamot av kommissionen), Reimer Böge (ordförande för utskottet BUDG), samt föredragandena Jutta Haug och Janusz Lewandowski att ansluta sig till honom.

Talmannen, Éric Woerth och Dalia Grybauskaitė undertecknade ändringen i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (betänkande av Jo Leinen A6-0509/2008 och Reimer Böge A6-0504/2008).

Talmannen et Éric Woerth undertecknade beslutet om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond (betänkande av Reimer Böge A6-0474/2008) samt undertecknade beslutet om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen (betänkande av Reimer Böge A6-0493/2008).

Talmannen undertecknade budgeten.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy