Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2026(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0486/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0486/2008

Συζήτηση :

PV 17/12/2008 - 3
CRE 17/12/2008 - 3

Ψηφοφορία :

PV 18/12/2008 - 6.6
PV 18/12/2008 - 6.7
CRE 18/12/2008 - 6.6
CRE 18/12/2008 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0622

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

6.7. Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (όλα τα τμήματα) (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (όλα τα τμήματα)
[16257/2008 – C6 0457/2008 – 2008/2026(BUD)]
και
οι διορθωτικές επιστολές:
αριθ. 1/2009 [SEC(2008)2435 - 13702/2008 - C6 0344/2008]
αριθ. 2/2009 [SEC(2008)2707 - 16259/2008 - C6-0458/2008]
αριθ. 3/2009 [SEC(2008)2840 - 16260/2008 - C6-0459/2008]
στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009
Τμήμα I, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Τμήμα II, Συμβούλιο
Τμήμα IV, Δικαστήριο
Τμήμα V, Ελεγκτικό Συνέδριο
Τμήμα VI, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Τμήμα VII, Επιτροπή Περιφερειών
Τμήμα VIII, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Τμήμα IX, Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Janusz Lewandowski και Jutta Haug (A6-0486/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0622)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Η Jutta Haug (εισηγήτρια) υποβάλλει προφορικές τροπολογίες με τις οποίες προστίθενται αντιστοίχως μια παράγραφος 3α νέα και μια παράγαφος 34α νέα, οι οποίες κρατούνται..

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου