Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0162(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0506/2008

Ingivna texter :

A6-0506/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/12/2008 - 6.8
CRE 18/12/2008 - 6.8

Antagna texter :

P6_TA(2008)0623

Protokoll
Torsdagen den 18 december 2008 - Strasbourg

6.8. Konvention om flyttbar egendom och dess protokoll om luftfartsutrustning * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om det ändrade förslaget till rådets beslut om ingående från Europeiska gemenskapens sida av konventionen om internationell säkerhetsrätt till flyttbar egendom och av dess protokoll om särskilda frågor rörande luftfartsutrustning, vilka antogs gemensamt den 16 november 2001 i Kapstaden [KOM(2008)0508 - C6-0329/2008 - 2008/0162(CNS)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Georgios Papastamkos (A6-0506/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Georgios Papastamkos gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 131.4 i arbetsordningen.

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0623)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy