Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2098(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0463/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0463/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/12/2008 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0624

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

6.9. Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κινητικότητα στην εργασία (2007-2010) (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κινητικότητα στην εργασία (2007-2010) [2008/2098(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Monica Maria Iacob-Ridzi (A6-0463/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0624)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου