Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0084(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0462/2008

Ingediende teksten :

A6-0462/2008

Debatten :

PV 18/12/2008 - 2
CRE 18/12/2008 - 2

Stemmingen :

PV 18/12/2008 - 6.16
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0631

Notulen
Donderdag 18 december 2008 - Straatsburg

6.16. Informatieverplichtingen voor middelgrote ondernemingen en verplichting om een geconsolideerde jaarrekening op te stellen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG met betrekking tot bepaalde informatieverplichtingen van middelgrote ondernemingen en de verplichting een geconsolideerde jaarrekening op te stellen [COM(2008)0195 - C6-0173/2008 - 2008/0084(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Ieke van den Burg (A6-0462/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0631)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0631)

Juridische mededeling - Privacybeleid