Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2125(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0467/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0467/2008

Συζήτηση :

PV 18/12/2008 - 3
CRE 18/12/2008 - 3

Ψηφοφορία :

PV 18/12/2008 - 6.22
CRE 18/12/2008 - 6.22
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0637

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

6.22. Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη (e-Justice) (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την ηλεκτρονική δικαιοσύνη (e-Justice) [2008/2125(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0467/2008)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 22)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0637)

Παρεμβαίνει ο Daniel Caspary σχετικά με τη διαδικασία της ψηφοφορίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου