Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2097(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0445/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0445/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/12/2008 - 6.24
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0639

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

6.24. Αναπτυξιακές προοπτικές για την οικοδόμηση ειρήνης και την οικοδόμηση κράτους σε μετασυγκρουσιακές καταστάσεις (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις αναπτυξιακές προοπτικές για την οικοδόμηση ειρήνης και την οικοδόμηση κράτους σε μετασυγκρουσιακές καταστάσεις [2008/2097(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Nirj Deva (A6-0445/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 24)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0639)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου