Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 18 grudnia 2008 r. - Strasburg

6. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


6.1. Zmiana porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

6.2. Zmiana porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

6.3. Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

6.4. Uruchomienie instrumentu elastyczności (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

6.5. Projekt budżetu korygującego nr 10/2008 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

6.6. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2009 po zmianach wprowadzonych przez Radę (wszystkie sekcje) (głosowanie)

6.7. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2009 po zmianach wprowadzonych przez Radę (wszystkie sekcje) (głosowanie)

6.8. Konwencja w sprawie wyposażenia ruchomego oraz protokół do niej w sprawie sprzętu lotniczego * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

6.9. Europejski plan działania na rzecz mobilności w zatrudnieniu (2007-2010) (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

6.10. Uczenie się przez całe życie na rzecz wiedzy, kreatywności i innowacji - realizacja programu prac „Edukacja i szkolenie 2010” (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

6.11. Bezpieczeństwo zabawek ***I (głosowanie)

6.12. Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego ***I (głosowanie)

6.13. Europejski system transferu i akumulacji punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) ***I (głosowanie)

6.14. Transakcje na papierach wartościowych i uzgodnienia dotyczące zabezpieczeń finansowych ***I (głosowanie)

6.15. Systemy gwarancji depozytów w zakresie wysokości pokrycia oraz terminu spłaty ***I (głosowanie)

6.16. Obowiązek Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu WE/Chorwacja w celu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii do UE ***I (głosowanie)

6.17. Tryb przeglądu rozporządzenia w sprawie OLAF przyjety przez Radę (głosowanie)

6.18. Ocena i przyszły rozwój agencji Frontex oraz europejskiego systemu nadzorowania granic EUROSUR (głosowanie)

6.19. Wpływ procederu podrabiania na handel międzynarodowy (głosowanie)

6.20. Obowiązki średnich przedsiębiorstw w zakresie księgowości (głosowanie)

6.21. Europejski dokument urzędowy (głosowanie)

6.22. E-sprawiedliwość (głosowanie)

6.23. Ochrona prawna dorosłych: konsekwencje transgraniczne (głosowanie)

6.24. Perspektywy konsolidacji pokoju i budowy państwa po zakończeniu konfliktu (głosowanie)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności