Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 18 december 2008 - Strasbourg

6. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


6.1. Ändring i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning *** (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

6.2. Ändringförslag till det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

6.3. Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

6.4. Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen: insats för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

6.5. Förslag till ändringsbudget nr 10/2008 (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

6.6. Förslag till allmän budget 2009, ändrat av rådet (alla avsnitt) (omröstning)

6.7. Förslag till allmän budget 2009, ändrat av rådet (alla avsnitt) (omröstning)

6.8. Konvention om flyttbar egendom och dess protokoll om luftfartsutrustning * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

6.9. EU:s handlingsplan för rörlighet för arbetstagarna (2007–2010) (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

6.10. Livslångt lärande som grundval för kunskap, kreativitet och innovation - Genomförande av arbetsprogrammet ”Utbildning 2010” (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

6.11. Leksaksdirektivet ***I (omröstning)

6.12. Europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning ***I (omröstning)

6.13. Europeiskt system för meritöverföring inom yrkesutbildningen ***I (omröstning)

6.14. Överföring av värdepapper och ställande av finansiell säkerhet ***I (omröstning)

6.15. System för garanti av insättningar vad beträffar garantins omfattning och utbetalningsfristen ***I (omröstning)

6.16. Krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning ***I (omröstning)

6.17. Rådets metoder för att se över Olafförordningen (omröstning)

6.18. Utvärdering och framtida utveckling av Frontex och det europeiska gränsbevakningssystemet Eurosur (omröstning)

6.19. Varumärkesförfalskningens inverkan på den internationella handeln (omröstning)

6.20. Redovisningsskyldigheter för medelstora företag (omröstning)

6.21. Europeisk bestyrkt handling (omröstning)

6.22. E-juridik (omröstning)

6.23. Rättsskydd för vuxna: gränsöverskridande konsekvenser (omröstning)

6.24. Utvecklingsperspektiv för freds- och nationsuppbyggnad efter konflikter (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy