Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 18 декември 2008 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martine ROURE
Заместник-председател

7. Състав на Парламента

Piia-Noora Kauppi уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 1 януари 2009.

В съответствие с член 4, параграфи 1 и 7 от Правилника за дейността, Парламентът обявява мястото за свободно и уведомява за това съответната държава-членка.

Правна информация - Политика за поверителност