Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 18 december 2008 - Straatsburg

VOORZITTER: Martine ROURE
Ondervoorzitter

7. Samenstelling Parlement

Piia-Noora Kauppi heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van haar ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 1 januari 2009.

Overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 7, van het Reglement, constateert het Parlement dat de zetel vacant is en brengt de betrokken lidstaat hiervan op de hoogte.

Juridische mededeling - Privacybeleid