Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 18 декември 2008 г. - Страсбург

9. Обяснениe на вот
Пълни стенографски протоколи

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Janusz Lewandowski и Jutta Haug - A6-0486/2008: Zuzana Roithová и Frank Vanhecke

Доклад Marianne Thyssen - A6-0441/2008: Ignasi Guardans Cambó, Zuzana Roithová, Hiltrud Breyer, Zita Pleštinská, Kathy Sinnott и Miroslav Mikolášik

Доклад Thomas Mann - A6-0424/2008: Milan Gaľa

Доклад Christian Ehler - A6-0494/2008: Zuzana Roithová

B6-0627/2008 Подход на Съвета към преразглеждане на регламента за OLAF: Frank Vanhecke

Доклад Javier Moreno Sánchez - A6-0437/2008: Frank Vanhecke, Philip Claeys

Доклад Gianluca Susta - A6-0447/2008: Philip Claeys и Syed Kamall

Доклад Antonio López-Istúriz White - A6-0460/2008: Kathy Sinnott

Доклад Nirj Deva - A6-0445/2008: Kathy Sinnott и Luisa Morgantini, от името на групата GUE/NGL

Правна информация - Политика за поверителност