Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 18. december 2008 - Strasbourg

9. Stemmeforklaringer
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Janusz Lewandowski og Jutta Haug - A6-0486/2008: Zuzana Roithová og Frank Vanhecke

Betænkning: Marianne Thyssen - A6-0441/2008: Ignasi Guardans Cambó, Zuzana Roithová, Hiltrud Breyer, Zita Pleštinská, Kathy Sinnott og Miroslav Mikolášik

Betænkning: Thomas Mann - A6-0424/2008: Milan Gaľa

Betænkning: Christian Ehler - A6-0494/2008: Zuzana Roithová

B6-0627/2008 Rådets tilgang til revidering af OLAF-forordningen: Frank Vanhecke

Betænkning: Javier Moreno Sánchez - A6-0437/2008: Frank Vanhecke, Philip Claeys

Betænkning: Gianluca Susta - A6-0447/2008: Philip Claeys og Syed Kamall

Betænkning: Antonio López-Istúriz White - A6-0460/2008: Kathy Sinnott

Betænkning: Nirj Deva - A6-0445/2008: Kathy Sinnott og Luisa Morgantini for GUE/NGL-Gruppen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik