Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 18 grudnia 2008 r. - Strasburg

9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania
Pełne sprawozdanie

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Janusza Lewandowskiego i Jutty Haug - A6-0486/2008: Zuzana Roithová i Frank Vanhecke

Sprawozdanie Marianne Thyssen - A6-0441/2008: Ignasi Guardans Cambó, Zuzana Roithová, Hiltrud Breyer, Zita Pleštinská, Kathy Sinnott i Miroslav Mikolášik

Sprawozdanie Thomasa Manna - A6-0424/2008: Milan Gaľa

Sprawozdanie Christiana Ehlera - A6-0494/2008: Zuzana Roithová

B6-0627/2008 Tryb przeglądu rozporządzenia w sprawie OLAF przyjety przez Radę: Frank Vanhecke

Sprawozdanie Javiera Moreno Sáncheza - A6-0437/2008: Frank Vanhecke, Philip Claeys

Sprawozdanie Gianluci Susty - A6-0447/2008: Philip Claeys i Syed Kamall

Sprawozdanie Antonio López-Istúriza White'a - A6-0460/2008: Kathy Sinnott

Sprawozdanie Nirj Devy - A6-0445/2008: Kathy Sinnott i Luisa Morgantini w imieniu grupy GUE/NGL

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności