Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 18 decembrie 2008 - Strasbourg

9. Explicaţii privind votul
Stenograma

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Janusz Lewandowski şi Jutta Haug - A6-0486/2008: Zuzana Roithová şi Frank Vanhecke

Raport Marianne Thyssen - A6-0441/2008: Ignasi Guardans Cambó, Zuzana Roithová, Hiltrud Breyer, Zita Pleštinská, Kathy Sinnott şi Miroslav Mikolášik

Raport Thomas Mann - A6-0424/2008: Milan Gaľa

Raport Christian Ehler - A6-0494/2008: Zuzana Roithová

B6-0627/2008 Modalităţi adoptate de Consiliu pentru revizuirea regulamentului OLAF: Frank Vanhecke

Raport Javier Moreno Sánchez - A6-0437/2008: Frank Vanhecke, Philip Claeys

Raport Gianluca Susta - A6-0447/2008: Philip Claeys şi Syed Kamall

Raport Antonio López-Istúriz White - A6-0460/2008: Kathy Sinnott

Raport Nirj Deva - A6-0445/2008: Kathy Sinnott şi Luisa Morgantini, în numele Grupului GUE/NGL

Aviz juridic - Politica de confidențialitate