Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 18. decembra 2008 - Štrasburg

9. Vysvetlenia hlasovania
CRE

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Janusz Lewandowski a Jutta Haug - A6-0486/2008: Zuzana Roithová a Frank Vanhecke

Správa: Marianne Thyssen - A6-0441/2008: Ignasi Guardans Cambó, Zuzana Roithová, Hiltrud Breyer, Zita Pleštinská, Kathy Sinnott a Miroslav Mikolášik

Správa: Thomas Mann - A6-0424/2008: Milan Gaľa

Správa: Christian Ehler - A6-0494/2008: Zuzana Roithová

B6-0627/2008 Prístup Rady k revízii nariadenia o úrade OLAF: Frank Vanhecke

Správa: Javier Moreno Sánchez - A6-0437/2008: Frank Vanhecke, Philip Claeys

Správa: Gianluca Susta - A6-0447/2008: Philip Claeys a Syed Kamall

Správa: Antonio López-Istúriz White - A6-0460/2008: Kathy Sinnott

Správa: Nirj Deva - A6-0445/2008: Kathy Sinnott a Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia