Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 18. prosince 2008 - Štrasburk

11. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Společenství v evropském metrologickém výzkumném programu prováděném několika členskými státy (KOM(2008)0814 - C6-0468/2008 - 2008/0230(COD))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách, kterým se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (KOM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

JURI, IMCO

- Návrh nařízení Rady o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (KOM(2008)0721 - C6-0510/2008 - 2008/0216(CNS))

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI

- Návrh směrnice Rady, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy a/nebo ropných produktů (KOM(2008)0775 - C6-0511/2008 - 2008/0220(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI, BUDG, ECON, TRAN

2) od poslanců

2.1) návrh usnesení (článek 113 jednacího řádu)

- Nicolae Vlad Popa: Návrh usnesení o výzkumu EU v oblasti pokročilých geotermálních systémů (B6-0625/2008)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

Právní upozornění - Ochrana soukromí