Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 18. december 2008 - Strasbourg

11. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om Fællesskabets deltagelse i et europæisk program for metrologisk forskning, der gennemføres af flere medlemsstater (KOM(2008)0814 - C6-0468/2008 - 2008/0230(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivningen om forbrugerbeskyttelse (KOM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD))

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

JURI, IMCO

- Forslag til Rådets forordning om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (KOM(2008)0721 - C6-0510/2008 - 2008/0216(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

ENVI

- Forslag til Rådets direktiv om forpligtelse for medlemsstaterne til at opretholde minimumslagre af mineralolie og/eller mineralolieprodukter (KOM(2008)0775 - C6-0511/2008 - 2008/0220(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ENVI, BUDG, ECON, TRAN

2) fra medlemmerne

2.1) beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 113):

- Nicolae Vlad Popa. Forslag til beslutning om EU-forskning i forbedrede geotermiske systemer (B6-0625/2008)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ENVI

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik