Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 18. decembra 2008 - Štrasburg

(Rokovanie bolo prerušené o 13.05 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.05 h)

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

12. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia