Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 18 декември 2008 г. - Страсбург

13. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 16.12.2008)


13.1. Зимбабве

Предложения за резолюция B6-0628/2008, B6-0633/2008, B6-0634/2008, B6-0639/2008, B6-0642/2008 и B6-0643/2008

Marios Matsakis, Catherine Stihler, Erik Meijer, Mikel Irujo Amezaga, Andrzej Tomasz Zapałowski и Charles Tannock представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Ioannis Kasoulides, от името на групата PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, от името на групата PSE, и Zdzisław Zbigniew Podkański, от името на групата UEN.

По процедурата "catch the eye" се изказаха следните членове на ЕП: Michael Gahler, Ewa Tomaszewska и Kathy Sinnott.

Изказа се Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.1 от протокола от 18.12.2008.


13.2. Никарагуа

Предложения за резолюция B6-0629/2008, B6-0631/2008, B6-0635/2008, B6-0637/2008, B6-0640/2008 и B6-0644/2008

Marios Matsakis, Manuel Medina Ortega, Pedro Guerreiro, Leopold Józef Rutowicz, Raül Romeva i Rueda и Fernando Fernández Martín представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Josu Ortuondo Larrea и Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.2 от протокола от 18.12.2008.


13.3. Русия: агресия срещу защитниците на правата на човека и процеса за убийството на Ана Политковская

Предложения за резолюция B6-0630/2008, B6-0632/2008, B6-0636/2008, B6-0641/2008, B6-0645/2008 и B6-0646/2008

Marios Matsakis, Józef Pinior, Erik Meijer, Tunne Kelam и Ewa Tomaszewska представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Michael Gahler, от името на групата PPE-DE, Janusz Onyszkiewicz, от името на групата ALDE, Mikel Irujo Amezaga, от името на групата Verts/ALE, Andrzej Tomasz Zapałowski, от името на групата UEN, Kathy Sinnott, от името на групата IND/DEM, и Bernd Posselt.

По процедурата "catch the eye" се изказаха следните членове на ЕП: John Bowis, Paulo Casaca, Zbigniew Zaleski и Marcin Libicki.

Изказа се Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.3 от протокола от 18.12.2008.

Правна информация - Политика за поверителност