Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

13. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2008)


13.1. Ζιμπάμπουε

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0628/2008, B6-0633/2008, B6-0634/2008, B6-0639/2008, B6-0642/2008 και B6-0643/2008

Οι Μάριος Ματσάκης, Catherine Stihler, Erik Meijer, Mikel Irujo Amezaga, Andrzej Tomasz Zapałowski και Charles Tannock παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Ιωάννης Κασουλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Zdzisław Zbigniew Podkański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Michael Gahler, Ewa Tomaszewska και Kathy Sinnott.

Παρεμβαίνει ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.12.2008.


13.2. Νικαράγουα

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0629/2008, B6-0631/2008, B6-0635/2008, B6-0637/2008, B6-0640/2008 και B6-0644/2008

Οι Μάριος Ματσάκης, Manuel Medina Ortega, Pedro Guerreiro, Leopold Józef Rutowicz, Raül Romeva i Rueda και Fernando Fernández Martín παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Josu Ortuondo Larrea και Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.12.2008.


13.3. Ρωσία: επιθέσεις κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η δίκη για τη δολοφονία της Άννα Πολιτκόφσκαγια

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0630/2008, B6-0632/2008, B6-0636/2008, B6-0641/2008, B6-0645/2008 και B6-0646/2008

Οι Μάριος Ματσάκης, Józef Pinior, Erik Meijer, Tunne Kelam και Ewa Tomaszewska παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Janusz Onyszkiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Mikel Irujo Amezaga, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Andrzej Tomasz Zapałowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Kathy Sinnott, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και Bernd Posselt.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι John Bowis, Paulo Casaca, Zbigniew Zaleski και Marcin Libicki.

Παρεμβαίνει ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.12.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου