Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 18. decembra 2008 - Štrasburg

13. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Názvy a autori návrhov uznesení sa nachádzajú v bode 2 zápisnice zo dňa 16.12.2008 )


13.1. Zimbabwe

Návrhy uznesenia B6-0628/2008, B6-0633/2008, B6-0634/2008, B6-0639/2008, B6-0642/2008 a B6-0643/2008

Marios Matsakis, Catherine Stihler, Erik Meijer, Mikel Irujo Amezaga, Andrzej Tomasz Zapałowski a Charles Tannock uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Ioannis Kasoulides za skupinu PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu PSE a Zdzisław Zbigniew Podkański za skupinu UEN.

V súlade s postupom "catch the eye" vystúpili: Michael Gahler, Ewa Tomaszewska a Kathy Sinnott.

V rozprave vystúpil Jacques Barrot (podpredseda Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 14.1 zápisnice zo dňa 18.12.2008.


13.2. Nikaragua

Návrhy uznesenia B6-0629/2008, B6-0631/2008, B6-0635/2008, B6-0637/2008, B6-0640/2008 a B6-0644/2008

Marios Matsakis, Manuel Medina Ortega, Pedro Guerreiro, Leopold Józef Rutowicz, Raül Romeva i Rueda a Fernando Fernández Martín uviedli návrhy uznesení.

V rozprave vystúpili: Josu Ortuondo Larrea a Jacques Barrot (podpredseda Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 14.2 zápisnice zo dňa 18.12.2008.


13.3. Rusko: útoky proti obrancom ľudských práv a súdne konanie vo veci vraždy Anny Politkovskej

Návrhy uznesenia B6-0630/2008, B6-0632/2008, B6-0636/2008, B6-0641/2008, B6-0645/2008 a B6-0646/2008

Marios Matsakis, Józef Pinior, Erik Meijer, Tunne Kelam a Ewa Tomaszewska uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Michael Gahler za skupinu PPE-DE, Janusz Onyszkiewicz za skupinu ALDE, Mikel Irujo Amezaga za skupinu Verts/ALE, Andrzej Tomasz Zapałowski za skupinu UEN, Kathy Sinnott za skupinu IND/DEM a Bernd Posselt.

V súlade s postupom "catch the eye" vystúpili: John Bowis, Paulo Casaca, Zbigniew Zaleski a Marcin Libicki.

V rozprave vystúpil Jacques Barrot (podpredseda Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 14.3 zápisnice zo dňa 18.12.2008.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia