Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2696(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0629/2008

Συζήτηση :

PV 18/12/2008 - 13.2
CRE 18/12/2008 - 13.2

Ψηφοφορία :

PV 18/12/2008 - 14.2
CRE 18/12/2008 - 14.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0641

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

14.2. Νικαράγουα (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0629/2008, B6-0631/2008, B6-0635/2008, B6-0637/2008, B6-0640/2008 και B6-0644/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 26)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0629/2008

(αντικαθιστά τιςB6-0629/2008, B6-0631/2008, B6-0637/2008 και B6-0644/2008):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Manuel García-Margallo y Marfil, Fernando Fernández Martín, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano και Raimon Obiols i Germà, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marco Cappato και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0641)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B6-0635/2008 και B6-0640/2008 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Ο Manuel Medina Ortega υποβάλλει τις προφορικές τροπολογίες στην παράγραφο 2 και στις αιτιολογικές σκέψεις A και ΣΤ. Οι προφορικές τροπολογίες απορρίπτονται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου