Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 18. detsember 2008 - Strasbourg

14. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarl-veebilehel.


14.1. Zimbabwe (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0628/2008, B6-0633/2008, B6-0634/2008, B6-0639/2008, B6-0642/2008 ja B6-0643/2008

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 25)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0628/2008

(asendades B6-0628/2008, B6-0633/2008, B6-0639/2008, B6-0642/2008 ja B6-0643/2008),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Geoffrey Van Orden, Colm Burke, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Bernd Posselt ja Maria Martens fraktsiooni PPE-DE nimel,

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson, Emilio Menéndez del Valle ja Ana Maria Gomes fraktsiooni PSE nimel,

Marco Cappato, Marios Matsakis, Fiona Hall ja Thierry Cornillet fraktsiooni ALDE nimel,

Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Eoin Ryan, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki ja Adam Bielan fraktsiooni UEN nimel,

Kathy Sinnott fraktsiooni IND/DEM nimel

Vastu võetud (P6_TA(2008)0640)

(Resolutsiooni ettepanek B6-0634/2008 muutus kehtetuks.)


14.2. Nikaraagua (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0629/2008, B6-0631/2008, B6-0635/2008, B6-0637/2008, B6-0640/2008 ja B6-0644/2008

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 26)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0629/2008

(asendades B6-0629/2008, B6-0631/2008, B6-0637/2008 ja B6-0644/2008):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Manuel García-Margallo y Marfil, Fernando Fernández Martín, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt ja Charles Tannock fraktsiooni PPE-DE nimel,

Pasqualina Napoletano ja Raimon Obiols i Germà fraktsiooni PSE nimel,

Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marco Cappato ja Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel,

Cristiana Muscardini fraktsiooni UEN nimel

Vastu võetud (P6_TA(2008)0641)

(Resolutsiooni ettepanekud B6-0635/2008 ja B6-0640/2008 muutusid kehtetuks.)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

Manuel Medina Ortega, kes esitas lõike 2 ning põhjenduste A ja F kohta suulised muudatusettepanekud. Suulised muudatusettepanekud lükati tagasi.


14.3. Venemaa: inimõiguste kaitsjate vastased agressioonid ja Anna Politkovskaja mõrvaprotsess (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0630/2008, B6-0632/2008, B6-0636/2008, B6-0641/2008, B6-0645/2008 ja B6-0646/2008

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 27)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0630/2008

(asendades B6-0630/2008, B6-0632/2008, B6-0636/2008, B6-0641/2008, B6-0645/2008 ja B6-0646/2008),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Tunne Kelam, Bernd Posselt, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka, Michael Gahler, Edward McMillan-Scott, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock ja Christopher Beazley fraktsiooni PPE-DE nimel,

Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin ja Józef Pinior fraktsiooni PSE nimel,

Toomas Savi, Marco Cappato, Marios Matsakis, Henrik Lax, Jeanine Hennis-Plasschaert, Marielle De Sarnez ja Janusz Onyszkiewicz fraktsiooni ALDE nimel,

Bart Staes, Hélène Flautre, Rebecca Harms, Milan Horáček ja Marie Anne Isler Béguin fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska ja Adam Bielan fraktsiooni UEN nimel,

Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel,

Kathy Sinnott fraktsiooni IND/DEM nimel

Vastu võetud (P6_TA(2008)0642)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

Michael Gahler esitas lõike 6 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika