Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 18 december 2008 - Straatsburg

14. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


14.1. Zimbabwe (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0628/2008, B6-0633/2008, B6-0634/2008, B6-0639/2008, B6-0642/2008 en B6-0643/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 25)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0628/2008

(ter vervanging van B6-0628/2008, B6-0633/2008, B6-0639/2008, B6-0642/2008 en B6-0643/2008):

ingediend door de volgende leden:

Geoffrey Van Orden, Colm Burke, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Bernd Posselt en Maria Martens, namens de PPE-DE-Fractie,

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson, Emilio Menéndez del Valle en Ana Maria Gomes, namens de PSE-Fractie,

Marco Cappato, Marios Matsakis, Fiona Hall en Thierry Cornillet, namens de ALDE-Fractie,

Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie,

Eoin Ryan, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki en Adam Bielan, namens de UEN-Fractie,

Kathy Sinnott, namens de IND/DEM-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2008)0640)

(Ontwerpresolutie B6-0634/2008 komt te vervallen.)


14.2. Nicaragua (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0629/2008, B6-0631/2008, B6-0635/2008, B6-0637/2008, B6-0640/2008 en B6-0644/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 26)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0629/2008

(ter vervanging van B6-0629/2008, B6-0631/2008, B6-0637/2008 en B6-0644/2008):

ingediend door de volgende leden:

José Manuel García-Margallo y Marfil, Fernando Fernández Martín, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt en Charles Tannock, namens de PPE-DE-Fractie,

Pasqualina Napoletano en Raimon Obiols i Germà, namens de PSE-Fractie,

Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marco Cappato en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie,

Cristiana Muscardini, namens de UEN-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2008)0641)

(Ontwerpresoluties B6-0635/2008 en B6-0640/2008 komen te vervallen.)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Manuel Medina Ortega diende mondelinge amendementen in op paragraaf 2 en overwegingen A en F. De mondelinge amendementen werden verworpen.


14.3. Rusland: agressie tegen verdedigers van de mensenrechten en het proces over de moord op Anna Politkovskaja (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0630/2008, B6-0632/2008, B6-0636/2008, B6-0641/2008, B6-0645/2008 en B6-0646/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 27)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0630/2008

(ter vervanging van B6-0630/2008, B6-0632/2008, B6-0636/2008, B6-0641/2008, B6-0645/2008 en B6-0646/2008):

ingediend door de volgende leden:

Tunne Kelam, Bernd Posselt, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka, Michael Gahler, Edward McMillan-Scott, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock en Christopher Beazley, namens de PPE-DE-Fractie,

Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin en Józef Pinior, namens de PSE-Fractie,

Toomas Savi, Marco Cappato, Marios Matsakis, Henrik Lax, Jeanine Hennis-Plasschaert, Marielle De Sarnez en Janusz Onyszkiewicz, namens de ALDE-Fractie,

Bart Staes, Hélène Flautre, Rebecca Harms, Milan Horáček en Marie Anne Isler Béguin, namens de Verts/ALE-Fractie,

Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska en Adam Bielan, namens de UEN-Fractie,

Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie,

Kathy Sinnott, namens de IND/DEM-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2008)0642).

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Michael Gahler diende een mondeling amendement in op paragraaf 6, dat in aanmerking werd genomen.

Juridische mededeling - Privacybeleid