Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 18. decembra 2008 - Štrasburg

14. Hlasovanie
Doslovný zápis

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


14.1. Zimbabwe (hlasovanie)

14.2. Nikaragua (hlasovanie)

14.3. Rusko: útoky proti obrancom ľudských práv a súdne konanie vo veci vraždy Anny Politkovskej (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia