Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 18 december 2008 - Strasbourg

14. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


14.1. Zimbabwe (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0628/2008, B6-0633/2008, B6-0634/2008, B6-0639/2008, B6-0642/2008 och B6-0643/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0628/2008

(ersätter B6-0628/2008, B6-0633/2008, B6-0639/2008, B6-0642/2008 och B6-0643/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

Geoffrey Van Orden, Colm Burke, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Bernd Posselt och Maria Martens för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson, Emilio Menéndez del Valle och Ana Maria Gomes för PSE-gruppen,

Marco Cappato, Marios Matsakis, Fiona Hall och Thierry Cornillet för ALDE-gruppen,

Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen,

Eoin Ryan, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki och Adam Bielan för UEN-gruppen,

Kathy Sinnott för IND/DEM-gruppen

Antogs (P6_TA(2008)0640)

(Resolutionsförslag B6-0634/2008 bortföll.)


14.2. Nicargaua (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0629/2008, B6-0631/2008, B6-0635/2008, B6-0637/2008, B6-0640/2008 och B6-0644/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0629/2008

(ersätter B6-0629/2008, B6-0631/2008, B6-0637/2008 och B6-0644/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

José Manuel García-Margallo y Marfil, Fernando Fernández Martín, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt och Charles Tannock för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano och Raimon Obiols i Germà för PSE-gruppen,

Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marco Cappato och Marios Matsakis för ALDE-gruppen,

Cristiana Muscardini för UEN-gruppen

Antogs (P6_TA(2008)0641)

(Resolutionsförslagen B6-0635/2008 och B6-0640/2008 bortföll.)

Inlägg om omröstningen:

Manuel Medina Ortega lade fram muntliga ändringsförslag till punkt 2 och till skäl A och F. De muntliga ändringsförslagen förkastades.


14.3. Ryssland: Attacker mot försvarare av mänskliga rättigheter och rättegången om mordet på Anna Politkovskaya (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0630/2008, B6-0632/2008, B6-0636/2008, B6-0641/2008, B6-0645/2008 och B6-0646/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0630/2008

(ersätter B6-0630/2008, B6-0632/2008, B6-0636/2008, B6-0641/2008, B6-0645/2008 och B6-0646/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

Tunne Kelam, Bernd Posselt, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka, Michael Gahler, Edward McMillan-Scott, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock och Christopher Beazley för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin och Józef Pinior för PSE-gruppen,

Toomas Savi, Marco Cappato, Marios Matsakis, Henrik Lax, Jeanine Hennis-Plasschaert, Marielle De Sarnez och Janusz Onyszkiewicz för ALDE-gruppen,

Bart Staes, Hélène Flautre, Rebecca Harms, Milan Horáček och Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen,

Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska och Adam Bielan för UEN-gruppen,

Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen,

Kathy Sinnott för IND/DEM-gruppen

Antogs (P6_TA(2008)0642)

Inlägg om omröstningen:

Michael Gahler lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 6 som beaktades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy