Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 18 декември 2008 г. - Страсбург

15. Съобщаване на общи позиции на Съвета

Председателят обяви, на основание член 57, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следните общи позиции, придружени от мотивите за тяхното приемане, а също и позицията на Комисията относно:

- Обща позиция, приета от Съвета на 9 декември 2008 г. с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно застраховката на корабособствениците за морски искове (14287/2/2008 - C6-0483/2008 - 2005/0242(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Обща позиция, приета от Съвета на 9 декември 2008 г. с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно спазването на изискванията за държавата на знамето (14288/2/2008 - C6-0484/2008 - 2005/0236(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да се произнесе, започва да тече от утре, 19 декември 2008.

Правна информация - Политика за поверителност