Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 18 grudnia 2008 r. - Strasburg

16. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z inicjatywy własnej (art. 45 Regulaminu)

komisja CULT

- Lepsze szkoły: plan europejskiej współpracy (2008/2329(INI))
(opinia: EMPL)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 11.12.2008)

- Edukacja dzieci imigrantów (2008/2328(INI))
(opinia: EMPL, LIBE)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 11.12.2008)

komisja DEVE

- W rok po Lizbonie: partnerstwo UE-Afryka w praktyce (2008/2318(INI))
(opinia: AFET, INTA)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 11.12.2008)

- Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w 2008 r. (2008/2303(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 11.12.2008)

komisja EMPL

- Odnowiona agenda społeczna (2008/2330(INI))
(opinia: FEMM, CULT, ENVI, ITRE, ECON, LIBE)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 11.12.2008)

komisja ENVI

- Stosowanie przepisów unijnych dotyczących GMO, a w szczególności dyrektywy 2001/18/WE i rozporządzeń (WE) nr 1829/2003 i nr 1830/2003 (2008/2306(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 11.12.2008)

komisja LIBE

- Wspólna europejska polityka imigracyjna: zasady, działania i narzędzia (2008/2331(INI))
(opinia: FEMM, DEVE, CULT, AFET, EMPL, INTA)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 11.12.2008)

- Przyszłość wspólnego europejskiego systemu azylowego (2008/2305(INI))
(opinia: FEMM, DEVE, CULT, AFET, EMPL)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 11.12.2008)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z inicjatywy własnej (art. 114 ust. 3 Regulaminu)

komisja AFET

- Nierozprzestrzenianie broni jądrowej oraz przyszłość Traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (2008/2324(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 11.12.2008)

- Mandat Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (2008/2290(INI))
(opinia: LIBE)

- Partnerstwo strategiczne między UE a Meksykiem (2008/2289(INI))
(opinia: DEVE, INTA)

- Partnerstwo strategiczne UE-Brazylia (2008/2288(INI))
(opinia: DEVE, INTA)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 192 ust. 6 Regulaminu)

komisja PETI

- Roczne sprawozdanie w sprawie działalności Komisji Petycji w 2008 r. (2008/2301(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 11.12.2008)

Zaangażowane komisje

komisja FEMM

- Poprawa w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią (COM(2008)0637 - C6-0340/2008 - 2008/0193(COD))
(opinia: ITRE)
Zaangażowane komisje FEMM, EMPL
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 11.12.2008)

Zmiana Regulaminukomisja AFCO

- Ogólny przegląd Regulaminu PE (2007/2124(REG))

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności