Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Čtvrtek, 18. prosince 2008 - Štrasburk
 1.Zahájení zasedání
 2.Povinnosti, pokud jde o zveřejňování pro střední podniky, a povinnost vypracovávat konsolidované účetní závěrky ***I – Účetní povinnosti středně velkých společností (rozprava)
 3.Evropská úřední listina – E-justice – Právní ochrana dospělých: přeshraniční dopad (rozprava)
 4.Přivítání
 5.Členství v politických skupinách
 6.Hlasování
  6.1.Změna interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  6.2.Změna interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  6.3.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  6.4.Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  6.5.Návrh opravného rozpočtu č. 10/2008 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  6.6.Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rok 2009 ve znění pozměněném Radou (všechny oddíly) (hlasování)
  6.7.Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rok 2009 ve znění pozměněném Radou (všechny oddíly) (hlasování)
  6.8.Úmluva o mezinárodních zařízeních a protokol k této úmluvě ve věcech příslušejících vybavení letadel * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  6.9.Evropský akční plán pro pracovní mobilitu (2007–2010) (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  6.10.Celoživotní učení jako základ znalostí, kreativity a inovací - provádění pracovního programu „Vzdělávání a odborná příprava 2010“ (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  6.11.Bezpečnost hraček ***I (hlasování)
  6.12.Evropský referenční rámec pro zajištění kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy ***I (hlasování)
  6.13.Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) ***I (hlasování)
  6.14.Obchody s cennými papíry a dohody o finančním zajištění ***I (hlasování)
  6.15.Systémy pojištění vkladů, pokud jde o úroveň krytí a lhůtu k výplatě ***I (hlasování)
  6.16.Povinnosti, pokud jde o zveřejňování pro střední podniky, a povinnost vypracovávat konsolidované účetní závěrky ***I (hlasování)
  6.17.Pravidla přijatá Radou ohledně revize nařízení o úřadu OLAF (hlasování)
  6.18.Hodnocení a budoucí rozvoj agentury FRONTEX a evropského systému kontroly hranic EUROSUR (hlasování)
  6.19.Dopad padělatelství na mezinárodní obchod (hlasování)
  6.20.Účetní povinnosti středně velkých společností (hlasování)
  6.21.Evropská úřední listina (hlasování)
  6.22.E-justice (hlasování)
  6.23.Právní ochrana dospělých: přeshraniční dopad (hlasování)
  6.24.Perspektivy rozvoje, pokud jde o upevňování míru a budování státu v situacích po ukončení konfliktu (hlasování)
 7.Složení Parlamentu
 8.Členství ve výborech a delegacích
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Předložení dokumentů
 12.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 13.Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  13.1.Zimbabwe
  13.2.Nikaragua
  13.3.Rusko: útok na ochránce lidských práv a soudní řízení ve věci vraždy Anny Politkovské
 14.Hlasování
  14.1.Zimbabwe (hlasování)
  14.2.Nikaragua (hlasování)
  14.3.Rusko: útok na ochránce lidských práv a soudní řízení ve věci vraždy Anny Politkovské (hlasování)
 15.Oznámení společných postojů Rady
 16.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 17.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu)
 18.Předání textů přijatých během zasedání
 19.Termíny příštích zasedání
 20.Přerušení zasedání
 Prezenční listina
Zápis (224 kb) Prezenční listina (56 kb)       
 
Zápis (172 kb) Prezenční listina (22 kb) Výsledky hlasování (1134 kb) Jmenovitá hlasování (787 kb) 
 
Zápis (237 kb) Prezenční listina (62 kb) Výsledky hlasování (230 kb) Jmenovitá hlasování (395 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí