Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Torsdag den 18. december 2008 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Oplysningskrav til mellemstore selskaber om udarbejdelse af konsoliderede regnskaber ***I - Mellemstore selskabers regnskabsmæssige forpligtelser (forhandling)
 3.Europæisk officielt bekræftet dokument - E-justice - Retsbeskyttelse af voksne: grænseoverskridende konsekvenser (forhandling)
 4.Velkomstord
 5.De politiske gruppers sammensætning
 6.Afstemningstid
  
6.1.Budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.2.Budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.3.EU's Solidaritetsfond (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.4.Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.5.Forslag til ændringsbudget nr. 10/2008 (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.6.Forslag til det almindelige budget 2009, modificeret af Rådet (alle sektioner) (afstemning)
  
6.7.Forslag til det almindelige budget 2009, modificeret af Rådet (alle sektioner) (afstemning)
  
6.8.Konventionen om mobilt udstyr og protokollen til nævnte konvention om flymateriel * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.9.Den europæiske handlingsplan for jobmobilitet (2007-2010) (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.10.Livslang læring som grundlag for viden, kreativitet og innovation (2010) (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
6.11.Sikkerhedskrav til legetøj ***I (afstemning)
  
6.12.Europæisk referenceramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse ***I (afstemning)
  
6.13.Det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (ECVET) ***I (afstemning)
  
6.14.Værdipapirafviklingssystemer og finansiel sikkerhedsstillelse ***I (afstemning)
  
6.15.Indskudsgarantiordninger vedrørende dækningsniveau og udbetalingsfrist ***I (afstemning)
  
6.16.Oplysningskrav til mellemstore selskaber om udarbejdelse af konsoliderede regnskaber ***I (afstemning)
  
6.17.Rådets tilgang til revidering af OLAF-forordningen (afstemning)
  
6.18.Evaluering og udbygning af FRONTEX og EUROSUR (afstemning)
  
6.19.Betydningen af varemærkeforfalskning for den internationale handel (afstemning)
  
6.20.Mellemstore selskabers regnskabsmæssige forpligtelser (afstemning)
  
6.21.Europæisk officielt bekræftet dokument (afstemning)
  
6.22.E-justice (afstemning)
  
6.23.Retsbeskyttelse af voksne: grænseoverskridende konsekvenser (afstemning)
  
6.24.Udviklingsperspektiver for freds- og nationsopbygning efter konflikter (afstemning)
 7.Parlamentets sammensætning
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Modtagne dokumenter
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
13.1.Zimbabwe
  
13.2.Nicaragua
  
13.3.Rusland: overgreb mod menneskerettighedsforkæmpere og retssagen om mordet på Anna Politkovskaya
 14.Afstemningstid
  
14.1.Zimbabwe (afstemning)
  
14.2.Nicaragua (afstemning)
  
14.3.Rusland: overgreb mod menneskerettighedsforkæmpere og retssagen om mordet på Anna Politkovskaya (afstemning)
 15.Meddelelse af Rådets fælles holdninger
 16.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 17.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)
 18.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 19.Tidspunkt for næste møde
 20.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (223 kb) Tilstedeværelsesliste (56 kb)       
 
Protokol (175 kb) Tilstedeværelsesliste (22 kb) Afstemningsresultater (979 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1144 kb) 
 
Protokol (238 kb) Tilstedeværelsesliste (61 kb) Afstemningsresultater (215 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (384 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik