Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Torstai 18. joulukuuta 2008 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskisuuria yrityksiä koskevat tietyt julkistamisvaatimukset sekä konsolidoitujen tilinpäätösten laatimista koskeva velvoite ***I - Keskisuurten yritysten kirjanpitovelvollisuus (keskustelu)
 3.Virallinen eurooppalainen asiakirja - Sähköinen oikeudenkäyttö - Aikuisten edunvalvonta: valtioiden väliset vaikutukset (keskustelu)
 4.Tervetulotoivotukset
 5.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 6.Äänestykset
  
6.1.Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen muuttaminen *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.2.Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttaminen (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.3.Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.4.Joustovälineen varojen käyttöön ottaminen (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.5.Lisätalousarvio nro 10/2008 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.6.Neuvoston muuttama esitys yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2009 (kaikki pääluokat) (äänestys)
  
6.7.Neuvoston muuttama esitys yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2009 (kaikki pääluokat) (äänestys)
  
6.8.Liikkuvaan kalustoon kohdistuvia kansainvälisiä vakuusoikeuksia koskeva yleissopimus ja siihen liitettävä, lentokalustoa koskeva pöytäkirja * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.9.Eurooppalainen ammatillisen liikkuvuuden toimintasuunnitelma (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.10.Tietoa, luovuutta ja innovointia elinikäisen oppimisen ansiosta – Koulutus 2010 -työohjelman täytäntöönpano (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
6.11.Lelujen turvallisuus ***I (äänestys)
  
6.12.Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen perustaminen ***I (äänestys)
  
6.13.Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten ja arvosanojen eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ***I (äänestys)
  
6.14.Arvopaperien selvitysjärjestelmät ja rahoitusvakuusjärjestelyt ***I (äänestys)
  
6.15.Talletusten vakuusjärjestelmä: talletussuojan taso ja korvausten maksuaika ***I (äänestys)
  
6.16.Keskisuuria yrityksiä koskevat tietyt julkistamisvaatimukset sekä konsolidoitujen tilinpäätösten laatimista koskeva velvoite ***I (äänestys)
  
6.17.Neuvoston lähestymistapa Euroopan petostentorjuntavirastoa OLAFia koskevan asetuksen tarkistamiseen (äänestys)
  
6.18.EU:n rajaturvallisuusviraston (Frontex) ja Euroopan rajavalvontajärjestelmän (Eurosur) arviointi ja jatkokehitys (äänestys)
  
6.19.Väärentämisen vaikutus kansainväliseen kauppaan (äänestys)
  
6.20.Keskisuurten yritysten kirjanpitovelvollisuus (äänestys)
  
6.21.Virallinen eurooppalainen asiakirja (äänestys)
  
6.22.Sähköinen oikeudenkäyttö (äänestys)
  
6.23.Aikuisten edunvalvonta: valtioiden väliset vaikutukset (äänestys)
  
6.24.Rauhanrakentamista ja valtiorakenteiden kehittämistä konfliktin jälkeisissä tilanteissa koskevat kehitysnäkymät (äänestys)
 7.Parlamentin kokoonpano
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
13.1.Zimbabwe
  
13.2.Nicaragua
  
13.3.Venäjä: ihmisoikeusaktivisteihin kohdistuneet väkivallanteot ja Anna Politkovskajan murhaa koskeva oikeudenkäynti
 14.Äänestykset
  
14.1.Zimbabwe (äänestys)
  
14.2.Nicaragua (äänestys)
  
14.3.Venäjä: ihmisoikeusaktivisteihin kohdistuneet väkivallanteot ja Anna Politkovskajan murhaa koskeva oikeudenkäynti (äänestys)
 15.Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista
 16.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 17.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)
 18.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 19.Seuraavien istuntojen aikataulu
 20.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (226 kb) Läsnäololista (56 kb)       
 
Pöytäkirja (179 kb) Läsnäololista (22 kb) Äänestysten tulokset (983 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1216 kb) 
 
Pöytäkirja (232 kb) Läsnäololista (61 kb) Äänestysten tulokset (206 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (383 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö