Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
2008. december 18., Csütörtök - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.A középvállalkozások közzétételre és összevont beszámoló készítésére vonatkozó kötelezettségei ***I - A középvállalkozások számviteli kötelezettségei (vita)
 3.Európai közokirat - E-igazságszolgáltatás - A felnőttek jogi védelme: határokon átnyúló kérdések (vita)
 4.Köszöntés
 5.A képviselőcsoportok tagjai
 6.Szavazások órája
  
6.1.A költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodás módosítása *** (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.2.A költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodás módosítása (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.3.Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.4.A rugalmassági eszköz igénybevétele (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.5.10/2008. sz. költségvetési módosítástervezet (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.6.2009. évi általános költségvetési tervezet, a Tanács által módosított formában (minden szakasz) (szavazás)
  
6.7.2009. évi általános költségvetési tervezet, a Tanács által módosított formában (minden szakasz) (szavazás)
  
6.8.A mobil berendezésekkel kapcsolatos nemzetközi érdekekről szóló egyezmény és az egyezmény légi járművekkel kapcsolatos kérdéseiről szóló, ahhoz csatolt jegyzőkönyv * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.9.Az európai foglalkoztatási mobilitási cselekvési terv (2007-2010) (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.10.Az egész életen át tartó tanulás megvalósítása a tudás, a kreativitás és az innováció fejlesztése érdekében : az „Oktatás és képzés 2010” munkaprogram megvalósítása (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.11.A játékok biztonsága ***I (szavazás)
  
6.12.A szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakerete ***I (szavazás)
  
6.13.Az európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszer (ECVET) ***I (szavazás)
  
6.14.Az elszámolások véglegessége és a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodások ***I (szavazás)
  
6.15.A betétbiztosítási rendszerek a fedezeti szint és a kifizetési határidő vonatkozásában ***I (szavazás)
  
6.16.A középvállalkozások közzétételre és összevont beszámoló készítésére vonatkozó kötelezettségei ***I (szavazás)
  
6.17.Az OLAF-rendelet felülvizsgálatára vonatkozó tanácsi megközelítés (szavazás)
  
6.18.A Frontex ügynökség és az európai határőrizeti rendszer (EUROSUR) értékelése és jövőbeni fejlesztése (szavazás)
  
6.19.A hamisítás hatása a nemzetközi kereskedelemre (szavazás)
  
6.20.A középvállalkozások számviteli kötelezettségei (szavazás)
  
6.21.Európai közokirat (szavazás)
  
6.22.E-igazságszolgáltatás (szavazás)
  
6.23.A felnőttek jogi védelme: határokon átnyúló kérdések (szavazás)
  
6.24.A béke megszilárdulásának és állam építésének kilátásai a konfliktus utáni helyzetekben (szavazás)
 7.A Parlament tagjai
 8.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Dokumentumok benyújtása
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 13.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
13.1.Zimbabwe
  
13.2.Nicaragua
  
13.3.Oroszország: az emberi jogok védelmezőivel szembeni agresszió és eljárás Anna Politkovszkaja meggyilkolása tárgyában
 14.Szavazások órája
  
14.1.Zimbabwe (szavazás)
  
14.2.Nicaragua (szavazás)
  
14.3.Oroszország: az emberi jogok védelmezőivel szembeni agresszió és eljárás Anna Politkovszkaja meggyilkolása tárgyában (szavazás)
 15.A Tanács közös álláspontjainak közlése
 16.Egyes okiratokra vonatkozó határozatok
 17.Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 116. cikke)
 18.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 19.A következő ülések időpontjai
 20.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (224 kb) Jelenléti ív (56 kb)       
 
Jegyzőkönyv (183 kb) Jelenléti ív (22 kb) A szavazások eredménye (1006 kb) Név szerinti szavazás eredménye (1214 kb) 
 
Jegyzőkönyv (246 kb) Jelenléti ív (61 kb) A szavazások eredménye (217 kb) Név szerinti szavazás eredménye (385 kb) 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat