Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Ceturtdiena, 2008. gada 18. decembris - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Informācijas atklāšanas prasības vidējiem uzņēmumiem un konsolidētu pārskatu sastādīšanas pienākums ***I – Grāmatvedības prasības attiecībā uz vidējiem uzņēmumiem (debates)
 3.Eiropas autentiskais dokuments – E-tiesiskums – Pieaugušo juridiskā aizsardzība: pārrobežu ietekme (debates)
 4.Oficiāla sveikšana
 5.Politisko grupu sastāvs
 6.Balsošanas laiks
  
6.1.Grozījumi 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību *** (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
6.2.Grozījumi 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
6.3.Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
6.4.Elastības instrumenta izmantošana (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
6.5.Budžeta grozījuma Nr. 10/2008 projekts (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
6.6.Padomes grozītais Eiropas Savienības 2009. gada vispārējā budžeta projekts (visas iedaļas) (balsošana)
  
6.7.Padomes grozītais Eiropas Savienības 2009. gada vispārējā budžeta projekts (visas iedaļas) (balsošana)
  
6.8.Konvencija par pārvietojamām iekārtām un tās Protokols par aeronautikas iekārtām * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
6.9.Eiropas darba mobilitātes rīcības plāns (2007–2010) (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
6.10.Mūžizglītība zināšanām, jaunradei un jauninājumiem - darba programmas „Izglītība un apmācība 2010. gadam” īstenošana (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
6.11.Rotaļlietu direktīva ***I (balsošana)
  
6.12.Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūra profesionālajai izglītībai un apmācībām ***I (balsošana)
  
6.13.Eiropas kredītpunktu sistēma profesionālajai izglītībai un apmācībai (ECVET) ***I (balsošana)
  
6.14.Vērtspapīru norēķini un finanšu nodrošinājuma līgumi ***I (balsošana)
  
6.15.Noguldījumu garantiju sistēmas attiecībā uz seguma līmeni un izmaksas aizkavējumu ***I (balsošana)
  
6.16.Informācijas atklāšanas prasības vidējiem uzņēmumiem un konsolidētu pārskatu sastādīšanas pienākums ***I (balsošana)
  
6.17.Padomes pieeja OLAF regulas pārskatīšanai (balsošana)
  
6.18.FRONTEX aģentūras un Eiropas Robežu uzraudzības sistēmas EUROSUR novērtējums un turpmākā attīstība (balsošana)
  
6.19.Viltošanas ietekme uz starptautisko tirdzniecību (balsošana)
  
6.20.Grāmatvedības prasības attiecībā uz vidējiem uzņēmumiem (balsošana)
  
6.21.Eiropas autentiskais dokuments (balsošana)
  
6.22.E-tiesiskums (balsošana)
  
6.23.Pieaugušo juridiskā aizsardzība: pārrobežu ietekme (balsošana)
  
6.24.Miera nostiprināšanas un valsts izveides perspektīvas pēckonflikta situācijā (balsošana)
 7.Parlamenta sastāvs
 8.Komiteju un delegāciju sastāvs
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 11.Dokumentu iesniegšana
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
13.1.Zimbabve
  
13.2.Nikaragva
  
13.3.Krievija: uzbrukumi cilvēktiesību aizstāvjiem un tiesas prāva Annas Poļitkovskas slepkavības lietā
 14.Balsošanas laiks
  
14.1.Zimbabve (balsošana)
  
14.2.Nikaragva (balsošana)
  
14.3.Krievija: uzbrukumi cilvēktiesību aizstāvjiem un tiesas prāva Annas Poļitkovskas slepkavības lietā (balsošana)
 15.Padomes kopējo nostāju paziņošana
 16.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 17.Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 116. pants)
 18.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 19.Nākamo sēžu datumi
 20.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (223 kb) Apmeklējumu reģistrs (56 kb)       
 
Protokols (175 kb) Apmeklējumu reģistrs (22 kb) Balsošanas rezultāti (1004 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (1225 kb) 
 
Protokols (236 kb) Apmeklējumu reģistrs (62 kb) Balsošanas rezultāti (222 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (387 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika