Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 18 grudnia 2008 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wymóg ujawniania informacji przez średnie przedsiębiorstwa oraz obowiązek sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych ***I - Obowiązki średnich przedsiębiorstw w zakresie księgowości (debata)
 3.Europejski dokument urzędowy - E-sprawiedliwość - Ochrona prawna dorosłych: konsekwencje transgraniczne (debata)
 4.Oficjalne powitanie
 5.Skład grup politycznych
 6.Głosowanie
  
6.1.Zmiana porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.2.Zmiana porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.3.Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.4.Uruchomienie instrumentu elastyczności (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.5.Projekt budżetu korygującego nr 10/2008 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.6.Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2009 po zmianach wprowadzonych przez Radę (wszystkie sekcje) (głosowanie)
  
6.7.Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2009 po zmianach wprowadzonych przez Radę (wszystkie sekcje) (głosowanie)
  
6.8.Konwencja w sprawie wyposażenia ruchomego oraz protokół do niej w sprawie sprzętu lotniczego * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.9.Europejski plan działania na rzecz mobilności w zatrudnieniu (2007-2010) (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.10.Uczenie się przez całe życie na rzecz wiedzy, kreatywności i innowacji - realizacja programu prac „Edukacja i szkolenie 2010” (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.11.Bezpieczeństwo zabawek ***I (głosowanie)
  
6.12.Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego ***I (głosowanie)
  
6.13.Europejski system transferu i akumulacji punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) ***I (głosowanie)
  
6.14.Transakcje na papierach wartościowych i uzgodnienia dotyczące zabezpieczeń finansowych ***I (głosowanie)
  
6.15.Systemy gwarancji depozytów w zakresie wysokości pokrycia oraz terminu spłaty ***I (głosowanie)
  
6.16.Obowiązek Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu WE/Chorwacja w celu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii do UE ***I (głosowanie)
  
6.17.Tryb przeglądu rozporządzenia w sprawie OLAF przyjety przez Radę (głosowanie)
  
6.18.Ocena i przyszły rozwój agencji Frontex oraz europejskiego systemu nadzorowania granic EUROSUR (głosowanie)
  
6.19.Wpływ procederu podrabiania na handel międzynarodowy (głosowanie)
  
6.20.Obowiązki średnich przedsiębiorstw w zakresie księgowości (głosowanie)
  
6.21.Europejski dokument urzędowy (głosowanie)
  
6.22.E-sprawiedliwość (głosowanie)
  
6.23.Ochrona prawna dorosłych: konsekwencje transgraniczne (głosowanie)
  
6.24.Perspektywy konsolidacji pokoju i budowy państwa po zakończeniu konfliktu (głosowanie)
 7.Skład Parlamentu
 8.Skład komisji i delegacji
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Składanie dokumentów
 12.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
13.1.Zimbabwe
  
13.2.Nikaragua
  
13.3.Rosja: akty agresji wobec obrońców praw człowieka i proces w sprawie zabójstwa Anny Politkowskiej
 14.Głosowanie
  
14.1.Zimbabwe (głosowanie)
  
14.2.Nikaragua (głosowanie)
  
14.3.Rosja: akty agresji wobec obrońców praw człowieka i proces w sprawie zabójstwa Anny Politkowskiej (głosowanie)
 15.Informacja o wspólnych stanowiskach Rady
 16.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 17.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)
 18.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 19.Kalendarz następnych posiedzeń
 20.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (217 kb) Lista obecności (56 kb)       
 
Protokół (178 kb) Lista obecności (22 kb) Wyniki głosowania (1027 kb) Wyniki głosowań imiennych (806 kb) 
 
Protokół (243 kb) Lista obecności (62 kb) Wyniki głosowania (224 kb) Wyniki głosowań imiennych (385 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności