Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Štvrtok, 18. decembra 2008 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Požiadavky na zverejnenie pre stredné podniky a povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku ***I - Povinnosti týkajúce sa účtovníctva stredných podnikov (rozprava)
 3.Európska verejná listina - Elektronická justícia - Právna ochrana dospelých osôb: cezhraničné dôsledky (rozprava)
 4.Oficiálne privítanie
 5.Zloženie politických skupín
 6.Hlasovanie
  
6.1.Zmena Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení *** (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.2.Zmena Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.3.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.4.Mobilizácia nástroja flexibility (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.5.Návrh opravného rozpočtu č. 10/2008 (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.6.Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2009, zmenený a doplnený Radou (všetky oddiely) (hlasovanie)
  
6.7.Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2009, zmenený a doplnený Radou (všetky oddiely) (hlasovanie)
  
6.8.Mobilné zariadenia a Protokol týkajúci sa leteckých zariadení * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.9.Európsky akčný plán pracovnej mobility (2007 - 2010) (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.10.Celoživotné vzdelávanie pre znalosti, tvorivosť a inovácie - pracovný program Vzdelávanie a odborná príprava 2010 (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.11.Bezpečnosť hračiek ***I (hlasovanie)
  
6.12.Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy ***I (hlasovanie)
  
6.13.Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET) ***I (hlasovanie)
  
6.14.Cenné papiere a dohody o finančných zárukách ***I (hlasovanie)
  
6.15.Systémy ochrany vkladov, pokiaľ ide úroveň krytia a výplatnú lehotu ***I (hlasovanie)
  
6.16.Požiadavky na zverejnenie pre stredné podniky a povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku ***I (hlasovanie)
  
6.17.Prístup Rady k revízii nariadenia o úrade OLAF (hlasovanie)
  
6.18.Hodnotenie a budúci vývoj agentúry FRONTEX a Európskeho systému hraničného dozoru (EUROSUR) (hlasovanie)
  
6.19.Vplyv falšovania na medzinárodný obchod (hlasovanie)
  
6.20.Povinnosti týkajúce sa účtovníctva stredných podnikov (hlasovanie)
  
6.21.Európska verejná listina (hlasovanie)
  
6.22.Elektronická justícia (hlasovanie)
  
6.23.Právna ochrana dospelých osôb: cezhraničné dôsledky (hlasovanie)
  
6.24.Perspektívy upevňovania mieru a budovania štátu v situáciách po skončení konfliktu (hlasovanie)
 7.Zloženie Parlamentu
 8.Zloženie výborov a delegácií
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Predložené dokumenty
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
13.1.Zimbabwe
  
13.2.Nikaragua
  
13.3.Rusko: útoky proti obrancom ľudských práv a súdne konanie vo veci vraždy Anny Politkovskej
 14.Hlasovanie
  
14.1.Zimbabwe (hlasovanie)
  
14.2.Nikaragua (hlasovanie)
  
14.3.Rusko: útoky proti obrancom ľudských práv a súdne konanie vo veci vraždy Anny Politkovskej (hlasovanie)
 15.Oznámenie spoločnej pozície Rady
 16.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 17.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku)
 18.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 19.Termíny nasledujúcich rokovaní
 20.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (221 kb) Prezenčná listina (56 kb)       
 
Zápisnica (173 kb) Prezenčná listina (22 kb) Výsledky hlasovania (1104 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1021 kb) 
 
Zápisnica (240 kb) Prezenčná listina (62 kb) Výsledky hlasovania (223 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (385 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia